Reglerna för ålder för deltagare sätts av den Nordamerikanska arrangören och World Organization of the Scout Movement, WOSM. För att få åka som deltagare måste man ha fyllt 14 år innan jamboreen startar, dvs senast den 21 juli 2019. Man får därför inte heller ha fyllt 18 år före den 22 juli 2019 för att få åka som deltagare. 


Om du är född mellan 22 juli 2001 och 21 juli 2005 kan du ansöka om att åka som deltagare.  


Om du är äldre än 18 år kan du ansöka om att vara avdelningsledare eller International Service Team, IST, alltså funktionär på jamboreen.


Om du kommer vara yngre än 14 år när jamboreen startar den 22 juli 2019 kan du inte ansöka om att delta på denna väldsscoutjamboree men kan se fram emot världsscoutjamboreen i Sydkorea 2023.