Vi hoppas att alla som vill åka får en möjlighet att följa med. Skulle det bli fler anmälda än vad som det finns platser kommer vi att behöva göra ett urval utifrån kön, region och samverkansorganisation. I sista hand kommer vi få tillämpa lottning. På detta sätt hoppas vi få en så varierad kontingent som möjligt.


Eftersom varje avdelning består av 36 scouter och 4 ledare måste det också finnas tillräckligt många intresserade ledare som kan bli bra ledarteam och så ska summan av deltagarna gå att dela med 36 på slutet.


De kan leda till att deltagaren som i första hand sökt lång resa och i andra hand kort resa kan få möjlighet att få plats på den kortare resan utifrån samma premisser som de som sökt korta resan i första hand.