När 50 tusen scouter från alla världens hörn träffas och umgås, så finns det alltid risker för smittspridning på ett sätt som det inte finns när man befinner sig hemma eller när man åker till en specifik plats på semester. Tänk istället som att det är att åka världen runt och besöka 200 olika länder och inte någon gång bara hålla sig på hotellområdet.

Liksom inför andra utlandsresor så finns det allmänna rekommendationer kring vaccination, och inför en världsscoutjamboree där människor från hela välden möts finns det några extra saker att tänka på. För att underlätta för dig som deltagare, vårdnadshavare eller ledare att fatta ett informerat beslut försöker vi här att beskriva de olika vaccinationerna och rekommendationer som lägerledningen för världsscoutjamboreen har publicerat. Världsscoutjamboreen ställer inga krav på uppvisande av vaccinationsintyg. Mer information om detta finns längre ner.  


Om du är fullt frisk och har följt det svenska barnvaccinationsprogrammet så är det viktigaste att kontrollera att du även är vaccinerad mot hepatit A och B. Om du vet med mig att dina föräldrar motsatt sig vaccinationer när du var liten så är det viktigt att du även kontrollerar att du är vaccinerad mot mässling.


De viktigaste vaccinationerna att se över inför lägret är:

 • Mässling
 • Hepatit A
 • Hepatit B


Om du har någon sjukdom eller äter mediciner som påverkar immunförsvaret är det extra viktigt att du rådfrågar din läkare inför resan. 

I informationen från världsscoutjamboreen finns nio vaccin med, varav fem finns med i någon form i det svenska barnvaccinationsprogrammet. De vaccinationer som vi STARKT rekommenderar att du kompletterar med inför resan, om du inte redan är vaccinerad, är Mässling, Hepatit A och Hepatit B. För övriga vacciner hittar du mer information i följande tabell, som sagts tidigare så gäller detta om du i övrigt är FRISK. Alla vaccin som rekommenderas från världsscoutjamboreen är säkra vaccin, som använts i många år.


 • Av lägerledningen för Världsscoutjamboreen rekommenderade vaccin 
 • Ingår i svenska barnvaccinations-programmet?
 • Bör jag som är tidigare frisk komplettera med detta vaccin inför resan?
 • Stelkramp och difteri
 • Ja.
 • I Sverige ges en påfyllandsdos av stelkrampsvaccin efter 20 år, i USA är riktlinjen 10 år. Det betyder att vi i Sverige generellt inte ger någon påfyllandsdos före 30-års ålder till någon som följt barnvaccinationsprogrammet.
 • Om du är född 2001 eller tidigare behöver du mest troligt en påfyllandsdos för att möta rekommendationen från USA att vara vaccinerad under de senaste 10 åren. Du fick troligen din sista barnvaccinationsdos vid 10-års ålder, men kan ha fått en påfyllnadsdos inom de senaste 10 åren, t.ex. i samband med utlandsresa, värnplikt eller behandling av skär- eller sårskador.
 • Om du är född 2002 eller senare och har fått alla doser inom barnvaccinationsprogrammet behöver du mest troligt inte en påfyllandsdos för att möta rekommendationen från USA om att vara vaccinerad inom de senaste 10 åren. Den senaste påfyllandsdosen inom barnvaccinationsprogrammet sker vid 14-16-års ålder, och dosen innan detta ges vid 5-6-års ålder. Om du inte redan fått din 14-16-års påfyllnadsdos kan du diskutera med din läkare om att tidigarelägga denna.
 • Mässling, påssjuka och röda hund (MPR)
 • Ja, efter 1982.
 • I det Svenska barnvaccinationsprogrammet ges två doser MPR-vaccin. Dels vid 18 månaders ålder, och i årskurs 1 eller 2. Efter två doser har du livslångt skydd.
 • Om du är född efter 1982 och har följt barnvaccinationsprogrammet så behöver du inte fylla på ditt skydd mot mässling.
 • Om du är född före 1982 och har fått två doser mässlingsvaccin så behöver du inte fylla på ditt skydd mot mässling.
 • Om du är född före 1982 och har haft mässling så behöver du inte vaccinera dig mot mässling.
 • Om du är född före 1982 och har fått 1 dos MPR-vaccin så ska du ta den 2:a dosen innan resan.
 • Om du är född före 1982 och inte har fått någon dos mässlingsvaccin och heller inte haft mässlingen så ska du ta 2 doser mässlingsvaccin innan resan.
 • Om du är osäker om du är vaccinerad eller inte hittar ditt vaccinationskort:
 • Född före 1982 à Blodprov för att se om du har antikroppar.
 • Född efter 1982 à Om du vet att du följt vaccinationsprogrammet behöver du inte vaccinera dig.
 • Om du reser med medföljande små barn under 2-års ålder är det viktigt att barnet fått en dos MPR-vaccin före resan.
 • Polio
 • Ja, sedan 1950-talet
 • I barnvaccinationsprogrammet idag ges den fjärde och sista påfyllandsdosen vid 5-års ålder. Efter denna dos behövs inga ytterligare påfyllandsdoser för att ha ett gott skydd.
 • Kikhosta
 • Ja, sedan 1950-talet med ett uppehåll på 1980-talet
 • Vaccin mot kikhosta har ingått i barnvaccinationsprogrammet under många år, men med lite olika åldrar för sista påfyllnadsdosen.
 • Om du följt ditt vaccinationsprogram är du skyddad mot kikhosta och behöver inte någon påfyllandsdos.
 • Om du vet att du inte följt barnvaccinationsprogrammet bör du diskutera med din läkare kring behov av vaccination före resan.
 • Vattkoppor
 • Nej
 • Vaccination mot vattkoppor ges i Sverige i första hand till särskilda riskgrupper, såsom barn med underliggande sjukdomar som påverkar immunförsvaret.
 • Om du inte haft vattkoppor kan en vaccination eventuellt vara fördelaktig, dels för att minska risken för smittspridning på lägret men också för att symptomen ofta är värre för vuxna som drabbas än för barn.
 • Hepatit A
 • Nej
 • Rekommenderas till alla resenärer som reser utanför Europa. Samtliga bör därför se över sitt skydd mot Hepatit A. Genomgången vaccin ger minst 20 års skydd, men sannolikt livslångt.
 • Det finns kombinationsvaccin som innehåller vaccin mot både Hepatit A och B, se nedan.
 • Hepatit B
 • Ja, delvis (OBS!)
 • Då barnvaccinationsprogrammet kring Hepatit B sett olika ut i olika landsting bör ALLA se över sitt skydd.
 • I samband med tidigare resevaccinationer eller annan vaccination kan du ha vaccinerats med antingen enbart Hepatit B-vaccin, eller med t.ex. Twinrix som ger skydd mot både Hepatit A och B efter minst två vaccinationer.
 • Influensa
 • Nej
 • De individer som har ökad risk att få svår sjukdom eller riskerar att avlida om de får influensa rekommenderas i Sverige att vaccinera sig varje år mot säsongsinfluensan.
 • Lägerledningen för Världsscoutjamboreen rekommenderar alla att vaccinera sig mot influensa inför lägret.
 • Meningokocker
 • Nej
 • Meningokocksjukdom är en mycket ovanlig akut febersjukdom som kan ge hjärnhinneinflammation. Svenska Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte särskild vaccination inför t.ex. läger.
 • Det finns flera olika grupper av meningokocker, och tyvärr inget vaccin som ger skydd mot samtliga grupper. De vanligaste grupperna är A, B, C, Y och W. Vilken grupp som är vanligast varierar över världen. Under den senaste Världsscoutjamboreen i Japan var det ett antal deltagare som smittades av meningokocker, dessa var av gruppen W.
 • I Sverige finns det två vacciner, som ger skydd mot olika grupper:
 • MenACWY, endast en dos vaccin behövs för skydd mot grupperna A, C, W och Y.
 • MenB, två doser krävs för skydd mot gruppen B.
Vaccinen går att kombinera, och ger då skydd mot de vanligaste grupperna av meningokocker, det är dock omöjligt att säga vilken grupp som kan komma att orsaka ett utbrott på lägret. Vaccinen ger bra skydd hos såväl ungdomar som vuxna.
Det finns utöver dessa vanligare grupper meningokocker även ytterligare grupper, som vi inte kan skydda mot med vaccin.
Då det inte finns några allvarliga biverkningar rapporterade av något av vaccinen är det slutligen en kostnadsfråga för den individuella familjen/individen. För barn med bakomliggande sjukdomar, såsom immunsupression, aspleni etc, starkt bör överväga att vaccinera med både MenACWY och MenB. Barn utan tidigare sjukdom kan man i första hand överväga MenACWY och eventuellt lägga till MenB, där MenACWY ligger före då den ger skydd mot fler grupper som har större andel i Sverige, samt det betydligt lägre kostnaden.


Om du inte har möjlighet att vaccinera dig med något eller flera av de vaccin som rekommenderas på grund av till exempel allergi, eller av annan orsak väljer att inte vaccinera dig, kommer du att få fylla i en blankett inför lägret där anvisningar till lägrets Medical Centers ges kring eventuella extravaccinationer om en skada skulle inträffa under lägret. Mer info om detta kommer under våren.


Vid frågor kontakta gärna Stina Alm i hälsopatrullen (stina.alm@scouterna.se), eller spara dem till ditt besök på vaccinations-/infektionsmottagning.


Sammanställt av Stina Alm, hälsopatrullen, kontingentledningen.


Faktagranskat av Urban Johansson Kostenniemi, Leg. Läkare, ST-läkare i Infektionssjukdomar, Doktorand, Momentansvarig i Epidemibekämpning inom Katastrofmedicin vid Programmet för Internationell Kris- och Konflikthantering. Region Västerbotten, Norrlands Universitetssjukhus, Infektionskliniken. Umeå Universitet, Klinisk Vetenskap samt Klinisk Mikrobiologi.


Mer information hittar du här:

Allmänna rekommendationer för vaccination: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/rekommendationer-for-vaccination/

Information om tidigare svenska vaccinationsprogram: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/tidigare-vaccinationsprogram/

Meningokockvaccin: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/meningokocker/