Scouternas vision är ”Unga som gör världen bättre”. Genom att möta människor från hela världen i en rolig och trygg miljö kan vi lära oss av andra och samtidigt påverka utifrån våra värderingar. I vårt uppdrag lovar vi ”äventyr, spänning och gemenskap” och det är vad en världsscoutjamboree också kan ge oss.