Kontingenten planeras av ca 40 personer som arbetar ideellt. Kontingentsorganisationen består av olika funktioner: Ordförandefunktionen, kommunikationsfunktionen, Upplevelsefunktionen, Stödfunktionen och Servicefunktionen. Funktionerna leds av två personer genom delat ledarskap och sedan finns det ett antal personer som är knutna till varje funktion. 


Du hittar hela gänget här.