De nordamerikanska arrangörerna räknar med att det blir mellan 40 och 50 000 deltagare på världsscoutjamboreen. 


Sveriges kontingent kan bestå av max 1 813 personer, vilket är så många platser har Sverige ansökt om och tilldelats. 


Av dessa kan max 1 260 vara deltagare, 140 avdelningsledare, tillsammans 35 avdelningar, 360 IST (lägerfunktionärer) och 53 övriga deltagare i kontingenten, tex kontingentledningen och andra som jobbar med stöd och service på olika sätt.