De nordamerikanska arrangörerna räknar med att det blir mellan 40 och 50 000 deltagare på världsscoutjamboreen. 


Sveriges kontingent består av ca 1 980 personer, vilket är så många platser har Sverige ansökt om och tilldelats. 


Av dessa kan max 1 490 vara deltagare, 167 avdelningsledare, tillsammans 42 avdelningar, 270 IST (lägerfunktionärer) och 53 övriga deltagare i kontingenten, tex kontingentledningen och andra som jobbar med stöd och service på olika sätt.