Om du har ansökt som deltagare eller IST har du möjlighet att ångra dig fram till dess att ansökningsperioden stänger den 31 maj 2018. Du får då tillbaka din inbetalade ansökningsavgift.


Om du ansökt som avdelningsledare kan du ångra dig till den 31 juli.