Om du av någon anledning inte kan följa med till jamboreen behöver du meddela detta genom att skicka ett mail till jamboree@scouterna.se. Det innebär inte automatiskt att du inte längre är betalningsansvariga för hela arrangemangsavgiften.

 

I och med att vi nu har fått fler platser från arrangörerna och därmed kan anta alla som ansökt om en plats till kontingenten finns det inte längre någon reservlista. I enlighet med villkoren är ni betalningsansvariga för hela arrangemangsavgiften vid ett avhopp men kanske kan er hemförsäkring eller avbeställningsförsäkring gälla så att ni får era kostnader täckta. Det är alltid försäkringsbolaget som avgör om ert skäl till avbokning omfattas eller inte.


>>> Läs mer i villkoren för världsscoutjamboreen