För deltagare och ledare ingår flyg tur och retur mellan Skandinavien och Nordamerika samt alla lokala resor i USA, kost och logi, sjuk- och olycksfallsförsäkring, profilpaket, två stycken avdelningsträffar innan resan samt inträdesavgifter och liknande för gemensamma aktiviteter. 


För avdelningsledare ingår också två stycken förträffar för ledare samt en utbildning anpassad för uppdraget.


För IST ingår kost och logi under lägret, sjuk- och olycksfallsförsäkring under lägret (och beroende på valt resealternativ även under rundresa), profilpaket, en förträff samt en resa i USA från av jamboreen angivna entry points till lägerplatsen.


Det finns också en del gemensamma kostnader för planering- och förberedelsearbetet för kontingenten som alla i kontingenten betalar en del av.