De flesta har redan en hemförsäkring som täcker avbeställningar på grund av olycksfall, sjukdom m.m. Ibland kanske den inte är tillräcklig eller så är den obefintlig. Vi rekommenderar att alla ser över sin hemförsäkring så att den täcker eventuell hastig avbokning. För de som inte har någon sådan eller inte kan göra någon tilläggsförsäkring till sin hemförsäkring erbjuds alla som ingår i den svenska kontingenten till världsscoutjamboreen 2019 möjligheten att teckna en avbeställningsförsäkring.


I enlighet med villkoren för ansökan till den svenska kontingenten förbinder sig alla som blivit antagna att betala hela arrangemangsavgiften för sitt deltagande. Möjligheten att avboka sitt deltagande efter att ansökan stängt och få tillbaka arrangemangsavgiften är väldigt begränsade.


Omfattning

Avbeställningsförsäkringen täcker kostnader som den försäkrade drabbas av om avbokning behöver göras på grund av något oförutsett inträffar innan avresa från den försäkrades hemort. Kostnaderna i detta fall är framförallt arrangemangsavgiften som har eller ska betalas till Scouterna.


Försäkringen lämnar ersättning om avbokning behöver göras på grund av olycksfall, sjukdom eller dödsfall som drabbar den försäkrade eller nära anhörig till den försäkrade. Orsaken till avbeställningen måste vara oväntad för den försäkrade och av sådan art att den försäkrade inte rimligen kan delta i resan. Försäkringen täcker alltså inte att man ångrar sig under perioden att man blivit antagen till dess att avresa sker.


Kostnaden (premien) för försäkringen är 1 300 kr.


Det är försäkringsbolaget som hanterar ersättningskraven.


Den maximala ersättningen från försäkringen är 50 000 kr. Ingen självrisk utgår.


Hur och när kan jag teckna denna avbeställningsförsäkring?

Du hittar informationen på www.jamboree.se/forsakring