Reglerna för ålder för deltagare sätts av den Nordamerikanska arrangören och World Organization of the Scout Movement, WOSM. Man får därför inte ha fyllt 18 år före den 22 juli 2019 när jamboreen öppnar för att få åka som deltagare. 


Om du är född mellan 22 juli 2001 och 21 juli 2005 kan du ansöka om att åka som deltagare.  


Man kan bara åka som deltagare en gång i sitt liv mellan 14 och 18 år eftersom Världsscoutjamboreen är var fjärde år. 


Reglerna är tyvärr väldigt tvingande för oss och det går inte att göra några undantag även om det skulle finnas lediga platser.


Om du är över 18 år när jamboreen startar hoppas vi att du kan kan överväga att söka för att delta som IST eller avdelningsledare istället.