Vi skickade ut antagningsbesked till alla som ansökt som deltagare lördagen den 30 juni via e-post.