Det spelar ingen roll om du har ansökt tidigt eller sent eller hur gammal du är så länge du har rätt ålder för att åka på världsscoutjamboreen. Urvalet har gjorts automatiskt med hjälp av en algoritm som fördelar de som sökt baserat på en jämn fördelning mellan region, samverkansorganisation och kön. Urvalet sker helt slumpvis och därför blir det så att inte alla från en kår kommer med eller att ett syskon får åka med inte det andra. 

Vi har valt att göra på detta sätt eftersom vi tror att ett slumpmässigt urval är det mest rättvisa.


Vi har valt att inte ha några urvalskriterier kring antal år i scouterna, nivån på engagemang i kåren eller hur många läger man varit. Inte heller har hälsoaspekter varit ett urvalskriterium. Antal sökande från samma kår har inte påverkat hur många som antagits från den kåren för att inte gynna vissa kårer bara för att de har många som ansökt. Ur ett bredare rättviseperspektiv är de mest transparenta urvalskriterierna de som slumpen kan hantera.


Verktyget som vi använder tar fram proportioner för de tre faktorerna utifrån hur ansökningarna sett ut. (Om t.ex. 38% av de som ansökt är från Södra Sverige så försöker verktyget att få 38% av de uttagna att komma därifrån också).


Så här ser fördelningen ut efter att urvalet gjorts: