Om du inte kommer med i den första uttagningen så hamnar du på en reservlista. Det finns en reservlista för varje region.


Du får reda på att du finns på reservlistan så snart det är klart. Däremot kan du inte få reda på att du har ett visst nummer på reservlistan eftersom den inte fungerar på det sättet.  Det är en reservlista, ingen turordningslista.