Om någon av de uttagna deltagarna inte kan åka med så försöker vi hitta en annan deltagare att fylla avdelningen med. Då försöker vi leta upp någon som är så lik som möjligt enligt de tre kriterierna kön, region och organisation. Detta för att fortsätta ha en så bra blandning som möjligt i avdelningen och kontingenten.