Angående önskemål från deltagare om att få lämna avdelningen för att stanna kvar tillsammans med anslutande familj i USA efter jamboreen
Som en del i jamboreeupplevelsen åker alla deltagare tillsammans med sin avdelning till USA. Det vill säga att det inte kommer vara möjligt att som deltagare ansluta till avdelningen i USA. Men det kommer under vissa förutsättningar vara möjligt att avvika från avdelningen före hemresan för att kunna ansluta till en fortsatt resa i Nordamerika med familjen.

Avdelningsledarna är ansvariga för alla deltagare från avresa från Sverige till hemkomst igen. Det innebär att alla överenskommelser kring att avvika före avdelningens hemresa måste stämmas av med avdelningsledarna.

Inga deltagare får planera att avvika från avdelningen förrän jamboreen är avslutad, det vill säga tidigast den 3 augusti 2019.

För att kunna avvika från avdelningen behöver en mottagande vårdnadshavare möta upp deltagaren på en plats som avdelningsledarna bestämt. Det är endast på förhand namngivna vårdnadshavare som kan hämta upp deltagaren. Om en planerad överlämning inte går att genomföra kommer deltagaren att följa med sin avdelning hem till Sverige.

Inget avdrag på arrangemangsavgiften kan ges med anledning av önskemål om att avvika från avdelningen innan avresa tillbaka till Sverige. Alla deltagare kommer ha tur och returbiljetter bokade i sitt namn oavsett om det finns en planerad avvikelse från avdelningen eller ej.

Önskemål av detta slag behöver meddelas kontingentledningen och ansvariga avdelningsledare i god tid innan avresa till USA.