Besked om vilken avdelning du kommer att ingå i och vilka ledare som blir dina kommer i mitten av oktober när avdelningsledarna haft sin första stora träff. Då får du också reda på vilka dina avdelningskamrater blir.