För världsscoutjamboreen 2019 så sattes gränsen till 1 260 deltagare (totalt räknar vi just nu med att den svenska kontingenten blir 1 853 personer med ledare, IST och kontigentledning). Gränsen är satt i förhållande till flera olika saker: Hur stor kontingent Sverige får lov att ha; hur många medlemmar vi har som är i rätt ålder och kan åka; hur många som valde att åka till jamboreen i Japan 2015, hur stor ekonomisk risk Scouterna har råd att ta med att reservera och betala för platser som sen kanske inte fylls. Alla länders kontingenter måste tidigt anmäla hur många platser de vill ha, tidigare än vi i de flesta fall kan ta in ansökningar från scouterna. Därför måste vi göra en kvalificerad gissning på hur många vi tror kommer att vilja åka med. Om det t ex hade blivit tvärtom att vi bett om 1500 platser men endast fått 1200 ansökningar hade vi varit tvungna att betala avgift för de 300 ändå. Detta innebär en väldigt stor ekonomisk risk för Scouterna som skulle drabba alla medlemmar.


Kontingentledningen håller just nu på att undersöka om vi kan få fler platser till vår kontingent. Beskedet från den nordamerikanska organisationen är än så länge att vi får avvakta och vi vet inte när vi kan få svar.