Avdelningsledare

Vi har intervjuat avdelningsledare och satt ihop team som vi tror kompletterar varandra på ett bra sätt. En del av upplevelsen som avdelningsledare är också att lära känna andra ledare och utvecklas i sin roll. Det är ett stort pussel att sätta ihop avdelningsledarteam som vi lagt mycket tid på och hoppas att du ska trivas i ditt team därför ber vi dig respektera den indelning vi gjort. Om du har frågor kring detta får du gärna kontakta din konktaktperson.


Deltagare

Avdelningarna kommer att vara sammansatta utifrån region och med hänsyn taget till scouter som önskat komma i samma avdelning. Detta är ett väldigt komplicerat pussel att lägga och vi hoppas att ni kommer att känna er nöjda med den indelning vi gjort. Har du frågor om detta kan du maila jamboree@scouterna.se