Vi har stor förståelse att det är väldigt olyckligt i de enskilda fallen om ens syskon eller kompis blivit antagen men inte hen själv. Vi har varit tydliga med vilka urvalskriterier som gällt inför antagningen och de är kön, region och samverkansorganisation. Ur ett bredare rättviseperspektiv kommer vi inte kunna ta hänsyn till syskon- eller kompisskap i reservantagningen. Ingen ska missgynnas i reservantagningen för att man inte har ett syskon eller en kompis som blivit antagen tidigare.


Kontingentledningen kommer jobba vidare med att undersöka möjligheten att få fler platser för deltagare till kontingenten. Vi vet inte när en sådan process är klar, om vi får några platser eller hur många. Detta betyder att vi inte vet om eller när en större reservantagning kan bli aktuell. En löpande antagning från reservlistan kommer göras för de platser som uppstår när en annan deltagare hoppar av.