Så här ser fördelningen ut efter att urvalet gjorts: