Ja, både vår egen och arrangörernas behöver göras.