Kontingentmärket placeras på vänster arm.

Avdelningsmärket/IST-märket placeras på vänster arm.

Leda scouting-/Leda avdelning-märket placeras på den inre delen av vänster ficklock.

Sverigemärket, EU-märket och WAGGGS-/WOSM-märket placeras överst på höger arm

Lägermärket från jamboreen placeras på höger arm (på bilden är det bara en skiss av hur lägermärket kan se ut)