Antagningsbesked och urval

Frågor och svar om ansökan och urval till den svenska kontingenten

När får jag veta om jag har fått en plats som deltagare?
Vi skickade ut antagningsbesked till alla som ansökt som deltagare lördagen den 30 juni via e-post. 
Sön, 1 juli, 2018 at 11:37 AM
Hur ser resultatet av fördelningen av deltagarplatser ut i siffror?
Så här ser fördelningen ut efter att urvalet gjorts:
Sön, 1 juli, 2018 at 3:13 PM
Hur har deltagarna valts ut?
Det spelar ingen roll om du har ansökt tidigt eller sent eller hur gammal du är så länge du har rätt ålder för att åka på världsscoutjamboreen. Urvalet har ...
Sön, 1 juli, 2018 at 7:32 PM
Kan ni inte bara be om fler platser så alla kan följa med?
För världsscoutjamboreen 2019 så sattes gränsen till 1 260 deltagare (totalt räknar vi just nu med att den svenska kontingenten blir 1 853 personer me...
Lör, 30 juni, 2018 at 10:45 PM
Jag har kommit med men min kompis har inte kommit med, vad gör ni åt det?
Vi har stor förståelse att det är väldigt olyckligt i de enskilda fallen om ens syskon eller kompis blivit antagen men inte hen själv. Vi har varit tydliga ...
Sön, 1 juli, 2018 at 11:29 AM
I min kår var det bara en scout som inte fick en plats, hur kan det bli så?
Så kan det tyvärr bli eftersom urvalsverktyget tar hänsyn till region, samverkansorganisation och kön. Dessa är de kriterier Scouterna använder för alla sin...
Sön, 1 juli, 2018 at 11:11 AM
Varför tar ni inte bara med dem som ansökte först?
Vi har hela tiden försökt vara så tydliga som möjligt med att det inte är först till kvarn som gäller för att bli antagen. Scoutsverige ser, precis som hela...
Lör, 30 juni, 2018 at 8:42 PM
Vilka regioner är Scouterna indelade i?
Scouterna har 6 regioner som baseras på länsindelningen. Norra Sverige  Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Mellersta Sverige Dala...
Sön, 18 feb., 2018 at 8:48 PM
Vilka är de olika organisationerna som urvalet görs på?
Scouterna består både av direktanslutna kårer och kårer som är anslutna genom en Samverkansorganisation. De direktanslutna kårerna tillhör antingen bara...
Sön, 18 feb., 2018 at 8:50 PM
Mitt syskon har kommit med men inte jag, vad gör ni åt det?
Vi har stor förståelse att det är väldigt olyckligt i de enskilda fallen om ens syskon eller kompis blivit antagen men inte hen själv. Vi har varit tydliga ...
Sön, 1 juli, 2018 at 11:30 AM